நித்ய கர்மானுஷ்டானம் (33)

பவித்ர தாரணம் ஸ்நானே ஹோமே ஜபே தானே ஸ்வாத்யாயே பித்ருகர்மணி | கரௌ ஸ தர்பௌ குர்வீத ததா ஸந்த்யாபிவாதனே || ஸ்நானம், ஸந்த்யோபாஸனம், பூஜை, ஜபம், ஹோமம், தானம், வேதாத்யனம் மற்றும் பித்ரு கர்மாக்கள் செய்ய…

Source: நித்ய கர்மானுஷ்டானம் (33)

Advertisements
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s